© 2020 by TRONCO ELECTRIC MACHINERY INC. Proudly created with www.tronco.global

SR Series 感應器

SR-STE311 / 313

紅外線反射式感應器

​使用電源:AC 90V~250V 

               AC / DC 12V~24V

檢知高度:3000 mm↓

縱向面積調整:微調角度15度

橫向面積調整:可縮小擴大兩面區域

產品尺寸:209 mm × 34 mm × 73 mm 

側面檢知角度最小

側面檢知角度最大

SR-RPMC 微波感應器

​探測技術:雷達

​發射頻率:24.125 GHz

​使用電源:AC 12V~28V 

               DC 12V~36V

檢知高度:1800~4000 mm

縱向角度調整0° ~ +45°
橫向角度調整
-20° ~ +20°

防護等級:IP54

產品尺寸:172 mm × 60 mm × 48 mm 

水平探測範圍

垂直探測範圍

SR-PRTB 微波感應器

​探測技術:雷達​+AIR
發射頻率:24.125 GHz
AIR角度調整:-5°~+7°
​使用電源:DC 11.5V~32V
檢知高度:1.8M~4M

防護等級:IP54
產品尺寸:260 mm × 60 mm × 48.5 mm 

SR-US1350 移動式感應器

檢知角度:2°~14°
光束數量:8
光束尺寸:30mm×60mm 安裝高度2.2M時
檢知範圍:471mm×60mm 安裝高度2.2M時
檢知波長:880mm
使用電源:AC 15V~26V / DC 15V~37V
防護等級:IP54
產品尺寸:350 mm × 31 mm × 20 mm

SR-S500P 紅外線感應器

​使用電源:DC 10V~30V 

檢知高度:6000 mm↓

防護等級:IP65

產品尺寸:32 mm × 22~37 mm × 39 mm 

檢知範圍會以安裝高度而變化

SR-S600P 紅外線感應器

​使用電源:DC 10V~30V 

檢知高度:4000 mm↓

防護等級:IP40

產品尺寸:62.6 mm × 18.7 mm × 32.6 mm 

檢知範圍會以安裝高度而變化

SR-S40 紅外線感應光束

​使用電源:DC 10V~30V 

檢知高度:3M /  6M

防護等級:IP65

產品尺寸: Ø29 mm ×  Ø34 mm × 35.8 mm 

檢知範圍會以安裝高度而變化

SR-S300 安全光線

​使用電源:DC 10V~30V 

檢知距離:0.5~6M

防護等級:IP65

產品尺寸:Ø12 mm × Ø15 mm × 15.4 mm 

SR-MD900 安全光幕

​使用電源:DC 10V~30V 

檢知距離:1M~10M

光束數量:8

​防護等級:IP67

產品尺寸:900 mm × 12 mm × 16 mm 

SR-MD74 安全光幕

​使用電源:DC 14V~30V 

檢知距離:4M

光束數量:16

​防護等級:IP65

產品尺寸:2000 mm × 12 mm × 16 mm 

SR-MD1830 安全光幕

​使用電源:DC 10V~30V 

檢知距離:1M~10M

光束數量:20

​防護等級:IP67

產品尺寸:1830 mm × 12 mm × 16 mm 

SR-MD2030 安全光幕

​使用電源:DC 10V~30V 

檢知距離:1M~10M

光束數量:32

​防護等級:IP67

產品尺寸:2030 mm × 12 mm × 16 mm 

SR-TLP09 非接觸感應開關

​使用電源:DC 10V~16V 

檢知距離:3~10 cm (可調式)

繼電器負載:1A @30 VDC

防護等級:IP65

產品尺寸:115 mm × 70 mm × 29 mm 

SR-TLP101 非接觸感應開關

​使用電源:DC 9V~15V 

檢知距離:0.5~20 cm (可調式)

繼電器:30VDC 1A / 125VAC 0.3A

產品尺寸:115 mm × 70 mm × 21 mm 

SR-TLP300 非接觸感應開關

​使用電源:DC 12V 

檢知距離:0.1~10 cm

防護等級:IP55

產品尺寸:115 mm × 70 mm × 29 mm 

產品重量:85 g